Ymweliad gan Aelod Seneddol

Braf oedd cael croesawi Ben Lake, Aelod Seneddol Ceredigion atom ar gyfer noson yng nghwmni CFfI Tristant ar y 9ed o Ebrill. Diddorol oedd clywed am ei brofiadau fel Aelod Seneddol newydd ifanc, a’i waith ar gyfer trigolion y sir.