Rhagfyr 2018

Bu tipyn o gystadlu yn yr Eisteddfod yn Bont eleni. Ar y nos Iau bu Elin a Marian yn cymryd rhan yn y stori a sain a’r aelodau yn meimio i gerddoriaeth i ganeuon y Greatest Showman. Yna ar y dydd Sadwrn enillodd Guto yn yr unawd dan 21 a daeth i’r 3ydd safle yn yr unawd sioe gerdd. Daeth Mali i’r ail safle yn yr unawd offerynnol. Bu’r merched yn cymryd rhan yn yr ensemble lleisiol. Digon posib mae dyma’r tro cyntaf erioed i’r clwb gystadlu yn yr ensemble! Enillodd Dewi y gystadleuaeth gwaith cartref dan 21 a dan 26, da iawn. Llongyfarchiadau hefyd i Dewi ar ennill y gystadleuaeth dan 21 yn genedlaethol.
Cafodd Caryl ei dewis i fynd ar daith o gwmpas Ewrop gyda CFfI Cymru flwyddyn nesaf yn ystod cyfweliadau rhyngwladol y mudiad yn ddiweddar.
Cynhaliwyd noson tan gwyllt llwyddiannus i aelodau, ffrindiau’r clwb a thrigolion y pentref ar nos Lun 5 Tachwedd. Diolch i Gareth ac Emyr am fod yng ngofal y tan gwyllt eleni eto. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson.