Medi a Hydref 2019

Mae’r clwb bellach wedi ail-gychwyn ac yn dilyn y sosial yr wythnos ganlynol buon wrthi mewn noson o uwchgylchu (up-cycling) ar y 16eg o Fedi gyda noson yng nghwmni Efan Williams yr wythnos ganlynol mewn sesiwn o ymarfer ein sgiliau canu. Mewn paratoad i waith cartref yr eisteddfod bu nifer ohonom yn dangos ein hochr greadigol mewn noson gelf yng nghwmni Claire Richards , noson braf iawn, diolch iddi am gynnal y noson. Cafwyd noson allan ar y 7fed o Hydref ym Mad Achub Cei Newydd, noson hynod ddiddorol yn dysgu am ei gwaith hanfodol o fewn y gymuned! Diolch i’r holl wirfoddolwyr am ein tywys o gwmpas. Ar y 14eg o Hydref daeth Esyllt Ellis-Jones i gynnal noswaith o greu addurniadau eisin ar gyfer cacennau gyda ni, noswaith o ddysgu sgil newydd sydd angen llawer o bwyll ac amynedd. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod y Sir ym Mhontrhydfendigaid ar ddiwedd y mis.