Mawrth 2018

Mae aelodau’r clwb wedi mwynhau cymdeithasu ar nos Lun ar ddechrau 2018. Mae sawl noson amrywiol wedi ei gynnal o ganu gydag Efan Williams i gemau gydag Esyllt Ellis Jones, brenhines y sir. Braf oedd gweld dau dîm yn cystadlu yn siarad cyhoeddus Ceredigion. Cynrychiolwyd y clwb gan Elin Mair, Ifan Davies a Lynn Morris o dan 16 a gan Betsan Hughes, Gethin Hughes, Dewi Davies a Caryl Morris o dan 26. Daeth y clwb yn 3ydd yng nghystadleuaeth cwis y sir.
Cynhaliwyd ein cinio blynyddol yn ngwesty Llanina, Llanarth yng nghwmni ein siaradwr gwadd Iestyn Leyshon. Noson dda gyda phawb wedi mwynhau’r cymdeithasu a’r dawnsio. Cyhoeddwyd mae enillydd tlws coffa Gwenno Tudor oedd Dewi Davies. Diolch i bawb a gyfrannodd at noson arbennig.