Cysylltu

Am ymholiadau cyffredinol, danfonwch neges i cysylltu@cffi-llanddeiniol.org.uk

 

Er mwyn cysylltu gyda un o’n swyddogion defnyddiwch y dolenni isod.

 

Swyddogion

Betsan Hughes
Cadeirydd • Chairman
Llion Thomas
Is-Gadeirydd • Vice Chairman
Lynn Morris
Ysgrifennydd • Secretary
Elin Mair
Ysgrifennydd y Cofnodion • Minutes Secretary
Lois Rhiannon
Ysgrifennydd y Rhaglen • Programme Secretary
Dewi Davies
Trysorydd • Treasurer
Ifan Davies
Gohebydd y Wasg • Press Secretary
Marian & Rhianwen Jones
Llyfr Lloffion • Scrapbook