Chwefror 2019

Joiodd yr aelodau sawl noson ddifyr yn ystod mis Rhagfyr wrth gwrdd ar nos Lun. Croesawyd Lowri Fron atom i gynnal sesiwn Radio Beca. Yna daeth Luned Jones, Abernac atom i’n dysgu shwt i dorri cyw iâr. Roedd hwn yn rhywbeth doedd dim un o’r aelodau wedi cael tro ar ei wneud o’r blaen a phawb wedi mwynhau. Yna ar 17 Rhagfyr aeth y clwb o amgylch yr ardal yn canu carolau. Diolch am y croeso a’r haelionu ym mhob tŷ. Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi casglu £625 tuag at yr Ambiwlans Awyr. Mae hwn yn swm ffantastig mewn un noson. Bu’r ensemble canu yn cymryd rhan yn Naws Nadolig Capel Elim hefyd.
Mae nifer o gystadlaethau wedi eu cynnal yn ddiweddar ac mae’n grêt gweld yr aelodau yn cymryd rhan. Llonyfarchiadau i Lynn ar ddodd yn drydydd am farnu biff tew yn y Ffair Aeaf. Daeth y tîm yn gyntaf a braf oedd gweld fod aelodau’r tîm i gyd yn aelodau mewn clybiau cyfagos yng ngogledd y Sir, sef Dylan a Dyfan o glwb Llangwyryfon ac Elin o glwb Trisant.
Cystadlodd Caryl, Dewi, Guto ac Ifan yn y gystadleuaeth Seiat Holi dan 21 Saesneg. Aeth criw da i lawr i’r gemau dan do yn Llanddewi Brefi i fwynhau chwarae tip-it, dominos, tennis bwrdd a llawer mwy! Bu 7 o’r aelodau hŷn yng nghwis y Sir yng Ngholeg Llanbed ar 7 Ionawr. Cyfle i ddefnyddio’r ymennydd ar amrywiaeth eang o gwestiynau!