CFfI Llanddeiniol yn Cyfrannu at Elusennau

Yn dilyn ein traddodiad blynyddol fel clwb o ganu carolau er budd elusennau, yn ddiweddar cyflwynwyd ein rhodd. Penderfynwyd eleni i rannu ffrwyth ein llafur at ddwy gronfa sy’n gweithio ac yn cael effaith yn lleol. Cyflwynwyd £255 tuag at gronfa RABI Ceredigion er mwyn cefnogi eu gwaith i deuluoedd amaethyddol o fewn y sir. Yn ogystal, cyflwynwyd £255 tuag at Gronfa Diffibriliwr Cymdeithas Pentref Llanddeiniol, ac edrychwn ymlaen i weld y diffibriliwr yn y pentref o fewn yr ychydig fisoedd nesaf. Hoffai’r clwb ddiolch eto eleni i bawb wnaeth gyfrannu’n hael tuag at yr achosion da!

Datganiad i’r Wasg

15