Rali CFfI Ceredigion, Tregaron 2017

Uchafbwynt y flwyddyn i nifer o glybiau ac aelodau mudiad y Clybiau Ffermwyr Ifanc yw’r Rali Sirol flynyddol, â gynhaliwyd eleni ar fferm Dolyrychain, Pontrhydfendigaid dan ofal CFfI Tregaron. Braf yw adrodd bod nifer fawr o aelodau’r clwb wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau ar y diwrnod. Cystadlaethau cyntaf y dydd oedd Cystadlaethau yr … Continue reading Rali CFfI Ceredigion, Tregaron 2017