Calendr

23 10 2019
 • Hyfforddiant a Chystadleuaeth Barnu Stoc

  23 10 2019  6:30 pm - 9:30 pm
  Fferm Blaenglowon

  Gweld mwy o fanylion

28 10 2019
 • Ymarfer Eisteddfod Rehearsal

  28 10 2019  8:00 pm - 10:00 pm
  Hen Ysgol Llanddeiniol Old School

  Gweld mwy o fanylion

31 10 2019
 • Eisteddfod CFfI Ceredigion

  31 10 2019  6:30 pm - 11:00 pm
  Pafiliwn Pontrhydfendigaid

  Gweld mwy o fanylion

02 11 2019
04 11 2019
 • Noson Tân Gwyllt • Fireworks Night

  04 11 2019  7:00 pm - 10:00 pm
  Hen Ysgol Llanddeiniol Old School

  Gweld mwy o fanylion

10 11 2019
11 11 2019
 • Chwaraeon Dan Dô • Indoor Sports

  11 11 2019  8:00 pm - 9:30 pm
  Hen Ysgol Llanddeiniol Old School

  Gweld mwy o fanylion

13 11 2019
 • Hyfforddiant Barnu Carcas • Carcass Judging Training

  13 11 2019  6:30 pm - 9:30 pm
  Dunbia Llanybydder, A485, Lampeter, Llanybydder SA40 9QE, UK

  Gweld mwy o fanylion

18 11 2019
20 11 2019
 • Pwyllgorau ac Is-Bwyllgorau CFfI Ceredigion

  20 11 2019  7:30 pm - 9:30 pm
  Canolfan Addysg Felinfach

  Gweld mwy o fanylion

22 11 2019